Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Udeležba žensk in moških v znanstvenih programih in projektih – absolutne vrednosti

Udeležba žensk in moških v znanstvenih programih in projektih – odstotki

Udeleženost v znanstvenih programih

Udeležba v znanstvenih programih/projektih po letih – absolutne vrednosti

Udeležba v znanstvenih programih/projektih po letih – odstotki

Zanimiva statistika

Ali so ženske v tekočih znanstvenih projektih in programih zastopane v veliko manjšem številu kot njihovi moški kolegi?

Podatki tudi kažejo, da se je število udeležencev – tako moških kot žensk – (absolutne vrednosti) v znanstvenih programih v zadnjih desetih letih zmanjšalo.

Leta 1999 je bilo v znanstvenih projektih in programih udeleženih 8,081 moških znanstvenikov, medtem ko jih je bilo leta 2007 le 5,944. Podobno je bilo leta 1999 v znanstvenih projektih in programih udeleženih 3,820 žensk znanstvenic, medtem ko se je njihova udeležba leta 2007 zmanjšala na 3,359.

Nezadostna promocija in podpora znanosti in raziskovanju ter nižje plače kot v gospodarstvu, ne spodbujajo raziskovalcev in raziskovalk k sodelovanju v znanstvenih projektih in programih.

Kljub temu se je delež žensk znanstvenic, ki so udeležene v znanstvenih projektih in programih v primerjavi z moškimi znanstveniki, v zadnjih desetih letih povečal in ostaja stabilen. Delež žensk se je dvigal do leta 2002, potem pa se je ustalil in zadnjih sedem let ostaja stabilen pri 37%.