Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zaposlitve v znanosti – absolutne vrednosti

Zaposlitve v znanosti – odstotki

Petnajst najpogostejših delodajalcev v znanosti

Petnajst najpogostejših znanstvenih nazivov

Zanimiva statistika

Ali znanstvene ustanove še vedno zaposlujejo več moških kot žensk?

Da. Podatki kažejo trend, da v Sloveniji ustanove, ki zaposlujejo znanstvenike, raje zaposlujejo moške kot ženske.

Samo štiri ustanove izmed 15 najpogostejših delodajalcev v znanosti in raziskovanju (481 – Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 618 – Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 381 – Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani in 302 – Onkološki institut, Ljubljana) zaposluje več žensk kot moških.

15 najpogostejših delodajalcev:

106 – Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

312 – Univerzitetni klinični center Ljubljana

782 - Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

481 - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

1538 - Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

581 – Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

796 - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in matematiko, Univerza v Mariboru

101 - Institut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana

618 – Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana

381 – Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

104 – Kemijski inštitut Ljubljana

792 - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

582 - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

795 – Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

302 - Onkološki institut, Ljubljana