Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zaposlitve v znanosti – absolutne vrednosti

Zaposlitve v znanosti – odstotki

Petnajst najpogostejših delodajalcev v znanosti

Petnajst najpogostejših znanstvenih nazivov

Zanimiva statistika

V katerih znanstvenih nazivih ženske niso v manjšini?

Leta 2007 so bile ženske v večini samo v enem izmed 15 najpogostejših znanstvenih nazivov (naziv 11 – asistent).

Skupaj je imelo naziv asistent 102 žensk in 82 moških.

Velika verjetnost je, da bodo ženske obdržale naziv asistent tudi potem, ko bodo doktorirale, ker niso dovolj asertivne, da bi zasedle profesorsko mesto na izbranem znanstvenem področju, ampak raje ostanejo asistentke drugim profesorjem.

15 najpogostejših znanstvenih nazivov:

01 – asistent (raziskovalec, dipl. VII stopnje),

03 - asistent z doktoratom,

34 - docent – znanstveni sodelavec,

36 - redni profesor – znanstveni svetnik,

35 - izredni profesor – višji znanstveni sodelavec,

02 - asistent z magisterijem,

04 - znanstveni sodelavec,

05 - višji znanstveni sodelavec,

21 - razvijalec,

06 - znanstveni svetnik,

22 - višji razvijalec,

24 - razvojni sodelavec,

11 - asistent,

23 - samostojni razvijalec,

64 - raziskovalno-razvojni svetnik