Poročila in publikacije


Poročilo Enweise

Poročilo o ženskah v znanosti v centralni in vzhodni Evropi ter Baltskih državahequlaity equlaity

V državah centralne in vzhodne Evrope ter Baltskih državah je obdobje komunizma in prehod v tržno gospodarstvo ustvarilo zelo specifičen položaj za ženske znanstvenice, ki se v več pogledih razlikuje od položaja znanstvenic državah zahodne Evrope.

Odkar se uvajajo priporočila iz prvega poročila ETAN "Politika odločanja v znanosti v Evropski Uniji: Promoviranje odličnosti skozi enakost med spoloma", ki se v glavnem osredotoča na ženske znanstvenice v državah zahodne Evrope, očitno niso upoštevali zgoraj omenjenega položaja znanstvenic v državah centralne in vzhodne Evrope ter Baltskih državah.

Zato je namen akcijskega plana za znanost in družbo Action 27, promovirati enakost spolov v znanosti in raziskovanju v širši Evropi tako, da bo obravnaval položaj žensk znanstvenic v centralnih in vzhodnih evropskih državah in Baltskih državah.

V tem kontekstu, je Evropska komisija ustanovila skupino strokovnjakov Enwise Expert Group, ki je delovala od oktobra 2002 do decembra 2003. 30. januarja 2004 je skupina Evropski komisiji ter političnim in znanstvenim institucijam posameznih držav, podala svoje zaključno poročilo European Research Area's objective, v katerem je predložila priporočila, kako izboljšati vlogo in položaj žensk v znanstvenem raziskovanju v Evropi, ter kako povečati število žensk znanstvenic v državah centralne in vzhodne Evrope ter Baltskih državah v 6th Community Research Framework Programme (2002-2006).Poročila in publikacije
 
Ženske v znanosti

Preberite več o uspešnih ženskah v izboru navdihujočih predstavitev vodilnih znanstvenic v Sloveniji, ki so na različne načine sodelovale z Institutom "Jožef Stefan" pri projektih in razpravah na temo ženske v znanosti. Preberite več...