Video predavanja


Veseli nas, da lahko z vami delimo širok izbor video posnetkov predavanj iz najpomembnejših dogodkov, ki so obravnavali temo ženske v znanosti ter intervjuje in predavanja prominentnih znanstvenic iz Slovenije in iz tujine.

Dogodki:

Konferenca o ustvarjalnih ženskah v znanosti in javnem življenju (Conference on Creative Women in Science and Public Life)

Konferenca se začne s pregledom položaja žensk v znanosti, gospodarstvu in politiki, in s tem poda splošen odraz o spoloma, znanosti, gospodarstvu in politiki, in ponuja priložnost, da delimo izkušnje in se učimo od uspešnih strategij/programov, pa tudi od neuspešnih poskusov, ki so jih izvedle posamezne države, da bi odpraviti ovire, s katerimi se soočajo ženske v znanosti, gospodarstvu in politiki. Govornice, vse ugledne avtoritete na svojih področjih, prihajajo iz različnih področij in so predstavile trenutni status vprašanj povezanih z enakostjo spolov v svojih delovnih okoljih, trenutno politiko in dejanja, s katerimi rešujejo ta vprašanja, probleme s katerimi se soočajo ženske in možne rešitve.

Seminar o odgovornem raziskovalnem delu in komunikaciji v znanosti (Seminar on Responsible Conduct of Research and Scientific Communication)

Cilj seminarja je bil seznaniti mlade znanstvenike s temami kot so kvalitetno raziskovalno delo, odgovorno avtorstvo, načini publiciranja in načini supervizije. Seminar je organiziral Srednjeevropskega centra za ženske in mlade v znanosti (CEC-WYS).

Delavnica o izkušnjah evalvatorjev evropskih raziskovalnih projektov (Workshop on Potential Evaluators)

Cilj delavnice je promovirati sodelovanje pri evaluaciji predlogov za evropske raziskovalne projekte in spodbuditi raziskovalce, še posebej ženske, da se vpišejo v evropski register strokovnjakov – evalvatorjev za program EU 6th Framework Programme. Namen te delavnice je tudi, privabiti udeleženke iz znanstvenih področij, v katerih so ženske zastopane v majhnem številu. Delavnico je organiziral Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti (CEC-WYS).

Delavnica na temo ženske v informacijsko komunikacijskih tehnologijah (Workshop on Women in ICT )

Cilj delavnice je dvigniti zavedanje o pomembnosti enakosti med spoloma v znanosti in informacijsko komunikacijskih tehnologijah. Delavnico je organiziral Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti (CEC-WYS).

Intervjuji:

Marcela Linkova: Intervju in predstavitev projekta CEC-WYS

Projekt in njegova vizija izpostavljata dva glavna problema:


- ženske v srednji in vzhodni Evropi se soočajo z dvojno marginalizacijo in
- mladi znanstveniki so v nezavidljivem položaju.

Znanstvenice se kot ženske na poti, da bi zasedle najvišje položaje v znanosti, soočajo s socialnimi in institucionalnimi ovirami, in posledica tega je, da nimajo enakih možnosti, da bi enakovredno sodelovale pri oblikovanju prioritet v raziskovanju. Te ovire izvirajo iz tradicionalnega pojmovanja spolnih vlog in stereotipno zaznanih lastnosti moških in žensk. Socialisti ugotavljajo, da se kljub temu, ali pa celo zaradi tega, politika enakopravnega obravnavanja spolov ter tradicionalna delitev vlog in dela, tako v družini kot izven nje, ni spremenila. V post-socialističnem kontekstu se veliko znanstvenic (pa tudi znanstvenikov) sooča s posledicami izolacije in izključevanja iz zahodnih znanstveno-raziskovalnih tokov, rezultat česar je pomanjkanje povezovanja z drugim raziskovalci, potrebnih spretnosti in samozaupanja, ki so nujno potrebni za sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih. S tem ni rečeno, da imajo vse znanstvenice enake izkušnje, ali da nobena ženska ni uspela, ampak dokler se nekatere znanstvenice še vedno soočajo z marginalizacijo ali celo diskriminacijo, še nismo končali z delom.

Mladi znanstveniki se soočajo s posledicami komunistične dediščine in novimi zahtevami sedanjega časa na področju znanosti in raziskovanja. Posledica majhnega vlaganja v raziskovanje in razvoj, so nizke plače in omejena tehnološka oprema, kar spodbuja ljudi, da odhajajo iz znanosti, še posebej v komercialne dejavnosti. To morda še posebej velja za mlade moške znanstvenike, ker se od moških tradicionalno pričakuje, da bodo zaslužili glavni vir dohodkov za preživljanje družine. Za tiste, ki so ostali v znanosti, pa je biti mobilen, postalo pogoj za nadaljnji znanstveni razvoj in merilo znanstvene odličnosti. Znanstveniki in znanstvenice, ki zaradi družinskih obveznosti, ne morejo izpolniti pogoja mobilnosti, niso tako cenjeni kot znanstveniki, ki nimajo družinskih obveznosti; in ker se od žensk še vedno pričakuje, da bodo nosile večji del bremena pri skrbi za družino, ta pogoj ženske prizidane še toliko bolj. Za znanstvenice in znanstveniki, ki se vrnejo iz tujine, je reintegracija pogosto ovirana z okostenelimi načini dela v domačih znanstvenih institucijah, pomanjkanjem priznanja in sovražnostjo do mladih znanstvenikov in znanstvenic ter njihovih novejših raziskovalnih, metodoloških, tehnoloških in jezikovnih veščin. Posledica tega je, da nastane nezdrav prepad med generacijami, ki zmanjšuje odprtost za sodelovanje in medsebojno spoštovanje.

Predavanja:

Dunja Mladenić: Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti (CEC-WYS)  

Cilji projekta CEC-WYS je povečati pomen in vpliv znanstvenic in mladih znanstvenikov v srednji Evropi ter prispevati k doseganju enakosti med spoloma pri raziskavah in razvoju. V okviru teh široko zastavljenih ciljev, poskuša projekt CEC-WYS doseči naslednje:

- povečati vidnost znanstvenic in njihovo udeležbo v nacionalnih, evropskih in mednarodnih raziskavah ter njihova povabila v svetovalne odbore in znanstvene svete;

- povečati udeležbo žensk v procesih odločanja in evalvacije v evropskih programih financiranja;

- vzpodbuditi politiko razvoja na nacionalnem nivoju, da se ukvarja z vprašanji povezanimi z ženskami v znanosti;

- mobilizirati in zgraditi mrežo mladih znanstvenikov z namenom, da bi uspešno zagovarjali svoje interese v razpravah odločanja, še posebej z vidika regionalne pripadnosti in spolov;

- gojiti reflektivno prakso in dvigati zavedanje o pomembnosti dimenzije spolov v znanosti in raziskovanju;

- razvijati veščine znanstvenikov, da bi znali vključevati to prakso v svoje raziskovalne ideje in metodologijo;

- pripraviti mlade raziskovalce, da prevzamejo lastništvo nad svojimi raziskovalnimi projekti, povečati njihove veščine komunikacije in odgovornega raziskovalnega dela, posredovati jim veščine, da se razvijejo v učinkovite supervizorje in mentorje.


Ključne teme

Niz dejavnosti kot so delavnice, konference, razstave, izobraževanja, vam bodo dale boljši vpogled v ključna vprašanja povezana s temo ženske v znanosti. Zdi se, da so ženske v nekaterih področjih znanosti zastopane v majhnem številu – ampak, ali je res tako? Preverite sami!

 
Ženske v znanosti

Preberite več o uspešnih ženskah v izboru navdihujočih predstavitev vodilnih znanstvenic v Sloveniji, ki so na različne načine sodelovale z Institutom "Jožef Stefan" pri projektih in razpravah na temo ženske v znanosti. Preberite več...