Statistika


Ta rubrika bo vsebovala ključne statistične podatke in njihove grafične prikaze v zvezi s temo ženske v znanosti v Sloveniji, s katerimi poskušamo raziskati nekatera zanimiva vprašanja in trende v zvezi z zastopanostjo žensk v znanosti in tehnologiji v Sloveniji, ozirajoč se tako na enakost med spoloma kot tudi na širša vprašanja različnosti med spoloma.

S spremljanjem statistike želimo ugotoviti trenutno stanje in spremljati napredek v udeležbi in položaju žensk znotraj posameznih področij, zato statistične podatke nenehno dopolnjujemo z najnovejšimi, ki so dostopni na svetovnem spletu. Predstavljamo vam statistične podatke, ki pokrivajo naslednja področja:

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Tu predstavljeni statistični podatki bodo še posebej zanimali vse, ki raziskujejo temo enakost med spoloma v Sloveniji, informacije pa dopolnjuje še članki in napovedniki konferenc v rubriki Novice. Upamo tudi, da bodo podjetja in institucije spodbujale več žensk, da si ustvarijo kariero na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, in tudi, da se bodo pri tem spodbujale tudi ženske med seboj.

Upamo, da vam bodo naše ugotovitve v pomoč. Prosimo, oglasite se nam, če imate kakršnekoli pripombe ali predloge.

Zanimiva statistika

Podatki kažejo, da je v letu 2007 v poklicih v znanosti in raziskovanju delalo 6,872 žensk in 14,336 moških. Ženske so predstavljale 32% vseh zaposlenih v znanosti in raziskovanju, moški pa 68%, razmerje ženske proti moškim je bilo približno 1:2.

 
Ali ste vedeli?

Ali ženske za študij in raziskovanje izbirajo druga področja znanosti kot moški? Na katerih področjih znanosti in raziskovanja so ženske še vedno zastopane v veliko manjšem številu kot njihovi moški kolegi? Preberite več...