Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zanimiva statistika

Ali so ženske premalo zastopane v poklicih v znanosti in raziskovanju?

Da, ženske so še vedno premalo zastopane v poklicih v znanosti in raziskovanju.

Podatki za Slovenijo, za leto 2008, kažejo, da 6,971 žensk in 12,347 moških dela v poklicih v znanosti in raziskovanju. Ženske predstavljajo 36%, moški pa 64% zaposlenih v znanosti in raziskovanju, razmerje ženske proti moškim je približno 1:1,8.