Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Udeležba žensk in moških v znanstvenih programih in projektih – absolutne vrednosti

Udeležba žensk in moških v znanstvenih programih in projektih – odstotki

Udeleženost v znanstvenih programih

Udeležba v znanstvenih programih/projektih po letih – absolutne vrednosti

Udeležba v znanstvenih programih/projektih po letih – odstotki

Zanimiva statistika

Ali so ženske v tekočih znanstvenih projektih in programih zastopane v veliko manjšem številu kot njihovi moški kolegi?

Podatki kažejo, da je bilo v zadnjih desetih letih v Sloveniji, v znanstvenih projektih in programih udeleženih 4,052 žensk in 6,892 moških. Ženske predstavljajo 37%, moški pa 63% vseh udeležencev v znanstvenih projektih in programih, razmerje ženske proti moškim je približno 1:2.

Vendar pa udeleženost znanstvenikov v tekočih projektih glede na spol kaže, da so ženske v Sloveniji v malce večjem številu vključene v znanstvenih projektih kot njihovi moški kolegi. Podatki kažejo, da je od vseh znanstvenic v Sloveniji trenutno 58 % vključenih v znanstveni projekt ali program, medtem ko je pri znanstvenih ta delež nekoliko nižji; od vseh znanstvenikov je trenutno v znanstveni projekt ali program vključenih 56% znanstvenikov.