Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zanimiva statistika

Ali ustanove, ki sodelujejo v znanstvenih projektih, v njih še vedno zaposlujejo več moških kot žensk?

Da. Podatki kažejo trend, da slovenske ustanove, ki sodelujejo v znanstvenih projektih in programih, v njih zaposlujejo več moških kot žensk.

Samo dve ustanovi izmed 15 najvidnejših (581 – Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani in 481 – Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) v svojih znanstvenih projektih zaposlujeta več žensk kot moških.

15 najvidnejših ustanov:

0312 – Univerzitetni klinični center Ljubljana

0581 – Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

0481 - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

0106 – Institut "Jožef Stefan", Ljubljana

0381 – Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

0618 – Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana

0104 – Kemijski inštitut Ljubljana

0582 - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

0795 – Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

0103 - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

0101 - Institut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana

0792 - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

1538 - Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

0796 - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in matematiko, Univerza v Mariboru

0782 - Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani