Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zanimiva statistika

Ali se več moških ali več žensk hkrati specializira na več področjih znanosti in raziskovanja?

Kaže se tendenca, da se več moških znanstvenikov hkrati specializira na dveh ali več področjih znanosti in raziskovanja kot žensk znanstvenic.

Podatki za Slovenijo, za leto 2008 kažejo, da se je 2,281 žensk in 4,463 moških hkrati specializiralo na vsaj dveh področjih znanosti in raziskovanja.

Ženske predstavljajo 34%, moški pa 66% vseh znanstvenikov, ki so se hkrati specializirali na vsaj dveh znanstvenih področjih, razmerje ženske proti moškim je približno 1:2.