Ključne teme


Ključne teme – Evropski projekt WS Debate

Stimulaitvna politika razprave o ključnih vprašanjih teme ženske v znanosti v centralni Evropi

Projekt WS DEBATE je specifična podporna akcija programa EU 7th Framework Programme. Cilj tega projekta je stimulacija politike in javne razprave o položaju in perspektivah žensk v znanosti, da bi

Ta cilj bomo realizirali s spodbujanjem širše javnosti k razpravi, osnovani na širjenju znanja pridobljenega s poročilom Enwise (Zapravljeni talenti: izza domačih štirih sten pred javnost – Ženske in znanost v državah Enwise, Evropska komisija, EUR 20955 EN) v državah centralne Evrope (Republiki Češki, Madžarski, Poljski, Slovaški in Sloveniji).

Projekt bo podprl proces implementacije priporočil skupine Enwise, prav tako pa bo prispeval k promociji dialoga o najboljši možni praksi enakosti spolov v raziskovanju in razvoju, z objavljanjem publikacij nacionalnih priporočil o položaju žensk v znanosti, in z organizacijo konferenc v vsaki državi partnerici projekta.

 

Organizator

 

Galerija