Ključne teme


Ključne teme – Posvet Ženske v znanosti in raziskovanju

Posvet Ženske v znanosti in raziskovanju je marca 2007 organiziral Urad za enake možnosti.

Na posvetu smo predstavili nekaj dejavnosti in pobud, ki jih predstavljamo na naši spletni strani "Ženske v znanosti z umetnostjo" in so sorodne z dejavnostmi Srednjeevropskega centra za ženske in mlade v znanosti.

 

 

 

 

Urad za enake možnosti