Ključne teme


Delavnica

Enakost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji

26.05.2006 v knjižnici Znanstveno-raziskovalnega središča
Univerze na Primorskem

Delavnico smo pripravili v okviru projekta "Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti", s podporo Evropske komisije (projekt 6.OP, http://www.cec-wys.org) v sodelovanju z Institutom "Jožef Stefan" in Univerzo na Primorskem.

Program delavnice


9.30 – 10.00
Pozdravni nagovor
(rektorica UP dr. Lucija Čok, direktor UP ZRS dr. Darko Darovec)
10.00 – 10.15
Predstavitev nacionalne komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti
(dr. Tamara Lah-Turnšek, dr. Andreja Umek Venturini)
10.15 – 10.30
Predstavitev Telesa za spremljanje enakih možnosti na UP
(dr. Mateja Sedmak)
10.30 – 10.45
Predstavitev mednarodnega projekta CEC-WYS
(dr. Dunja Mladenić)
10.45 – 11.00
Povzetek stanja v drugih sodelujočih državah: Slovaška, Češka, Madžarska
(dr. Maca Jogan)
11.00 – 11.30
Odmor
11.30 – 12.00
Predstavitev metodologije zbiranja podatkov
(mag. Katarina Majerhold)
12.00 – 12.30
Sociološki pogled na stanje v Sloveniji
(dr. Maca Jogan)
12.30 – 13.00
Analiza podatkov z metodami strojnega učenja
(dr. Dunja Mladenić)
13.00 – 15.00
Odmor
15.00 – 16.00
Priporočila Nacionalnega odbora CEC-WYS (članice odbora: dr. Eva Bahovec, dr. Maca Jogan, Zofija Klemen Krek, Metka Medvešek-Miloševič, dr. Dunja Mladenić, Violeta Neubauer, dr. Andreja Umek Venturini)
16.00 – 17.30
Razprava
(Vodi: dr. Maca Jogan)

Celotno poročilo Enakost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji lahko pogletate tukaj.

 

Organizatorja

 

Galerija