Ključne teme


Delavnica projekta CEC-WYS

o izkušnjah evalvatorjev evropskih raziskovalnih projektov

23.03.2005, Ljubljana, Slovenija

Cilj delavnice je promovirati sodelovanje pri evaluaciji predlogov za evropske raziskovalne projekte in spodbuditi raziskovalce, še posebej ženske, da se vpišejo v evropski register strokovnjakov - evalvuatorjev za 6. okvirni program.

Namen te delavnice je tudi, privabiti udeleženke iz znanstvenih področij, v katerih so ženske zastopane v majhnem številu. Delavnico je organiziral Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti (CEC-WYS).

Program delavnice (videoposnetek dogodka)


9.15 - 9.30
Pozdravni nagovor
(dr. Dunja Mladenić, Institut "Jožef Stefan", Slovenija in dr. Dora Groo, HSTF, Madžarska)
9.30 - 10.00
Evalvacija v okvirnih programih, aplikacija in postopki
(Marina Marchetti, Generalni direktorat za raziskave Evropske komisije)
10.00 - 10.20
Izkušnje evalvatorja
(Marko Grobelnik, Institut "Jožef Stefan", Slovenija)
10.20 - 10.40
Izkušnje evalvatorja
(dr. Zuzana Boulakova, GEO Group, Češka republika)
10.40 - 11.00
Odmor
11.00 - 11.30
Kako uporabiti izkušnje evalvatorjev za podporo državam pri udeležbi v okvirnih programih
(dr. Sabine Herlitschka, Medicinska univerza v Gradcu, Avstrija)
11.30 - 11.50
Izkušnje evalvatorja
(dr. Tunde Kallai, Madžarska)
11.50 - 14.00
Kosilo
14.00 - 14.20
Izkušnje evalvatorja
(dr. Tamara Lah, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniška fakulteta, Slovenija)
14.20 - 14.35
Rezultati ankete, opravljene med evalvatorji 6. okvirnega programa
(Eszter Papp, HSTF, Madžarska)
14.35 - 15.35
Vodena okrogla miza strokovnjakov in razprava
(Vodi: Marcela Linkova, NKC, Češka republika)
15.35 - 16.35
"Ženske znanstvenice", ARTE VIDEO PROGRAMME
(z angleškimi podnaslovi)

 

 

 

 

 

Informacije in kontakti

 

Galerija