Ključne teme


Ključne teme – Slovenski projekt "SM-RIS"

Namen projekta Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih ("SM-RIS") je promocija znanosti med mladimi in motivacija mladih za aktivno raziskovalno delo. Skozi projekt se uvajajo nove metode dela, ki mlade pritegnejo z radovednim, sproščenim, delno tudi zabavnim spoznavanjem znanosti in raziskovalnega dela.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za izbor projektov s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc s podporo Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v obdobju 2009-2012. Vodilni partner projekta je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor.

Slovenski dan mladih raziskovalcev 2010

Slovenski dan mladih raziskovalcev 2011

Slovenski dan mladih raziskovalcev 2012

 

 

Organizator