Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Absolutne vrednosti

Zanimiva statistika

Ali več žensk nadaljuje izobraževanje na višjih stopnjah izobraževanja kot njihovih moških kolegov?

Ne. Ženske, ki nadaljujejo izobraževanje, so na vseh stopnjah izobraževanja (univerzitetna diploma, magisterij, doktorat in specializacija) zastopane v veliko manjšem številu kot njihovi moški kolegi. Ženske predstavljajo 36% znanstvenikov z univerzitetno diplomo, 37% z magisterijem in samo 34% z doktoratom.

Podatki kažejo tudi pomemben odstotek žensk, ki se po diplomi odloči za specializacijo (43%) v primerjavi z drugimi stopnjami izobraževanja (magisterij, doktorat).