Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

Source: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Vloga udeleženca v projektu/programu – absolutne vrednosti

Vloga udeleženca v projektu/programu – odstotki

Primerjava vloge udeleženca v projektu – odstotki

Zanimiva statistika

Ali ženske znanstvenice zasedajo vodilna mesta v znanstvenih projektih?

Da. Pomembno število žensk znanstvenic v Sloveniji zaseda vodilna mesta v znanstvenih projektih in programih, vendar so še vedno v manjšini v primerjavi z njihovimi moškimi kolegi.

74% vodij znanstvenih projektov je moških, medtem ko le 26 % žensk zaseda vodilna mesta v znanstvenih projektih. Poleg tega moški zasedajo več mentorskih mest kot ženske, razmerje mentorji proti mentoricam je 79% : 21%.

Manjše število žensk na najpomembnejših mestih v znanosti in raziskovanju lahko pripišemo težavam, s katerimi se ženske srečujejo pri usklajevanju kariere s skrbjo za otroke in družino, vključno z zahtevo po mobilnosti že zgodaj v znanstveno raziskovalni karieri. Ena izmed posledica manjšega števila žensk na pomembnih mestih v znanosti in raziskovanju, je pomanjkanje modelov med že uveljavljenimi raziskovalkami, vodji projektov in profesoricami, ki bi mladim znanstvenicam služile kot vzgled.

Porazdelitev vlog v znanstveno raziskovalnih projektih glede na spol kaže, da ženske v večjem številu kot moški zasedajo mesta mladih raziskovalcev (za 2%) in raziskovalcev (za 3%), medtem ko moški v večjem številu kot ženske zasedajo vodilna mesta (za 4%) in mentorska mesta (za 0,6%).