Ključne teme


Ključne teme – Evropski projekt CEC-WYS

Namen Srednjeevropskega centra za ženske in mlade v znanosti (CEC-WYS) je promovirati in izboljšati pomen in vpliv žensk v znanosti v centralni Evropi ter podpreti in mobilizirati mlade znanstvenike v tej regiji.

Projekt je podprla Evropska komisija v okviru programa FP6, katerega prioriteta je bilo strukturiranje področja raziskovanja v Evropi. Projekt CEC-WYS je ustvaril za uporabno enostavno podatkovno bazo, ki vsebuje podatke o ženskah znanstvenicah iz centralne Evrope. Poleg tega je bilo v okviru projekta organiziranih več izobraževalnih dogodkov kot so seminar o odgovornem raziskovalnem delu Responsible Conduct of Science, delavnica o izkušnjah evalvatorjev evropskih raziskovalnih projektov Potential Evaluators of EU projects, in delavnica na temo ženske v informacijskih in komunikacijskih tehnologijah Women in ICT.

 

 

Organizator
 

Galerija