Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zanimiva statistika

Ali ženske za študij in raziskovanje izbirajo druga področja znanosti kot moški? Na katerih področjih znanosti in raziskovanja so ženske še vedno zastopane v veliko manjšem številu kot njihovi moški kolegi?

Da. Zastopanost žensk je na različnih področjih znanosti in raziskovanja različna.

Ženske so v Sloveniji v veliko manjšem številu kot moški zastopane v 10 od 20 najvidnejših znanstvenih področjih. Bolj natančno, v manjšini so v naslednjih področjih znanosti in raziskovanja:

-6.01 - Zgodovinopisje,
-3.03 - Nevrobiologija,
-5.05 - Pravo,
-5.02.01 - Ekonomske vede,
-5.02.02 - Poslovne vede,
-2.07.05 - Informacijski
sistemi -
programska oprema,
-2.07.03 - Programirne
tehnologije -
programska oprema,
-3.06 - Medicina -
srce in ožilje,
-2.07.07 - Inteligentni sistemi-
programska oprema,
-2.04.02 - Tehnika -
kovinski materiali.

Njihovi moški kolegi pa so v veliko manjšem številu kot ženske zastopani na naslednjih področjih znanosti in raziskovanja:

-1.09 – Farmacija,
-3.04 - Onkologija,
-3.05 - Reprodukcija človeka ,
-5.03 - Sociologija,
-6.05 - Jezikoslovje,
-3.08 - Javno zdravstvo
(varstvo pri delu),
-3.01 - Mikrobiologija in
imunologija,
-1.05 - Biokemija in
molekularna biologija,
-1.08 - Varstvo okolja
-1.04.05 - Analizna kemija.