Ključne teme


Ključne teme – Evropski projekt SiS Catalyst

SiS Catalyst: Otroci kot nosilci sprememb je štiriletni projekt okvirnega programa FP7, ki ga financira Evropska Komisija. Ta ambiciozni projekt se ukvarja z uveljavljanjem aktivnosti 'Znanost in družba' v družbo, s pomočjo dvojnega pristopa praktičnih in lahko izvedljivih priporočil ter podpore, direktno povezane s pristopoma 'Pan-European Benchmarking' in 'Mutual Agreement Process'. Projekt gradi na EUCU.NET (The European Children's Universities Network) s posebnim poudarkom na povečevanju učnih aspiracij mladih, posebno tistih, za katere se zdi manj verjetno, da bodo nadaljevali šolanje na višjih stopnjah izobraževanja. V tem projektu se izraz 'znanost' nanaša na širok spekter akademskih disciplin.

Na uvodnem sestanku projekta SiS Catalyst (Liverpool, 23. do 25. februar 2011) so partnerji konzorcija skupaj ustvarili ikono, ki je fizična reprezentacija njihove skupne ideje in vizije projekta.
Video SiS Catalyst: Ustvarjanje ikone
Video SiS Catalyst: Upi in sanje konzorcija Sis Catalyst

Skupina učencev iz Hillside High School je svojo vizijo prihodnosti strnila v izjavi, ki jo bodo imeli partnerji projekta SiS Catalyst v mislih, ko bodo oblikovali izjavo za projekt: "Iťs our life and it’s our choice to go to university. We want to understand the REAL things, not what we are being told. We want to appreciate what we have got, because it might not be there in the future. We will teach OUR children to teach THEIR children to keep the history going, so we don’t forget when we grow up." We Are The Future

 

 

Organizator