Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Univerzitetna diploma – absolutne vrednosti

Univerzitetna diploma – odstotki

Magisterij – absolutne vrednosti

Magisterij – odstotki

Doktorat – absolutne vrednosti

Doktorat – odstotki

Specializacija – absolutne vrednosti

Specializacija – odstotki

Zanimiva statistika

Ali se je delež žensk na višjih stopnjah izobraževana v zadnjih šestdesetih letih povečal?

Da. Delež žensk, ki nadaljujejo izobraževanje na višjih stopnjah, je vedno večji.

Delež žensk z univerzitetno diplomo se je iz 32% v obdobju 1950-1990, povečal na 40% v obdobju 1990-2008.

V istem obdobju se je delež žensk z magisterijem povečal iz 26% na 43%, medtem ko se je delež žensk z doktoratom povečal iz 17% na 40%.

Delež žensk znanstvenic, ki se odločijo za specializacijo, se je v zadnjih 17 letih pomembno povečal in skoraj dosega enak delež kot pri njihovih moških kolegih: od leta 1990 se je skupaj 49% žensk in 51% moških odločilo za specializacijo na različnih področjih znanosti in raziskovanja.