Statistika – grafi


Kliknite na izbrano kategorijo, da izveste več o …

  1. Zastopanost žensk in moških v znanosti in raziskovanju v Sloveniji
  2. Zastopanost žensk in moških v najvidnejših področjih znanosti in raziskovanja
  3. Hkratna specializacija na več znanstvenih področjih glede na spol
  4. Udeležba spolov v izobraževanju
  5. Napredek žensk v doseganju višjih stopenj izobrazbe
  6. Položaj žensk v znanstvenih programih
  7. Udeležba žensk v znanstvenih programih
  8. Udeležba v najvidnejših organizacijskih timih in znanstvenih projektih glede na spol
  9. Obeti zaposlovanja v znanosti in raziskovanju glede na spol

Vir: ARRS, November 2008

The chart will appear within this DIV. This text will be replaced by the chart.

Zaposlitve v znanosti – absolutne vrednosti

Zaposlitve v znanosti – odstotki

Petnajst najpogostejših delodajalcev v znanosti

Petnajst najpogostejših znanstvenih nazivov

Zanimiva statistika

Ali ženske v veliko manjšem številu kot moški zasedajo delovna mesta v znanosti in raziskovanju?

Da. V letu 2007 so v Sloveniji ženske zasedale 37% vseh delovnih mest v znanosti in raziskovanju, moški pa 63%, razmerje ženske proti moškim je približno 1:1,7.