Doktorice računalništva in informatike


Institut "Jožef Stefan"
in
Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti

Razstava Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji

Predhodna gostovanja razstave:

 

 

Video: Odprteje razstave


Odprteje razstave

Dunja Mladenić, Nada Lavrač

 
Sodelujoče znanstvenice