Doktorice znanosti


Dr. Nada Lavrač

Po končanem študiju tehnične matematike na Univerzi v Ljubljani sem začela delati na Institutu "Jožef Stefan" na področju umetne inteligence, računalniške analize podatkov in strojnega učenja, s poudarkom na relacijskem učenju in aplikacijah strojnega učenja v medicini. Deset let sem ob delu na Institutu "Jožef Stefan" predavala tudi na Univerzi v Celovcu, nato pet let na Univerzi v Bristolu, sedaj pa predavam na podiplomskih programih Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in Univerze v Ljubljani. Sodelujem tudi s Politehniko Nova Gorica. Znanstveno sem se izpopolnjevala v ZDA in Belgiji. Vse to so bile dragocene znanstvene in življenjske izkušnje. Sedaj sem kot vodja Odseka za tehnologije znanja na Institutu "Jožef Stefan" bolj vezana na tekoče delo odseka, kar zahteva večjo prisotnost v Ljubljani. A še vedno veliko potujem, saj se udeležujem mednarodnih znanstvenih konferenc in projektnih sestankov. Pogosto potujem tudi v Bruselj, kjer sodelujem pri recenzijah evropskih projektov.

Sodelavci Odseka za tehnologije znanja uspešno sodelujemo z drugimi evropskimi laboratoriji. V letu 2005 smo sodelovali kar pri dvanajstih evropskih projektih. Najbolj smo bili veseli vabil k sodelovanju pri treh velikih integriranih projektih, v katere so nas povabili zaradi uspešne izvedbe projekta SolEuNet (Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise), vrednega tri milijone evrov, ki sva ga v letih 2000–2003 koordinirali skupaj z Dunjo Mladenič. Delo na tem projektu smo uspešno končali z izidom knjige Data Mining and Decision Support: Integration and Collaboration, ki je izšla pri založbi Kluwer. To je le ena od knjig, ki smo jih izdali pri prestižnih tujih založbah. Med njimi mi je najljubša Inductive Logic Programming: Techniques and Applications. Njen glavni del je nastal v okviru moje doktorske disertacije, s soavtorjem Sašem Džeroskim pa sva z njo dosegla visoko znanstveno citiranost. Kot avtorica in urednica knjig, izdanih pri tujih založbah, koordinatorka mednarodnih projektov in znanstvenica na področju umetne inteligence sem prejela tudi nagrado ambasadorka Republike Slovenije v znanosti.

Do doktorata sem veliko delala, a sem imela dovolj časa tudi za družino, prijateljsko druženje in športne aktivnosti. Sem mati dveh hčera, bila sem aktivna športnica in amaterska glasbenica. Pogosto sem igrala košarko in tenis, po opravljenem vaditeljskem in učiteljskem izpitu sem vodila tudi teniške tečaje za mladino in odrasle, med drugim sem organizirala teniške tečaje za sodelavce Instituta "Jožef Stefan". Po opravljenem doktorskem izobraževanju je postalo delo še intenzivnejše, a ker sta hčeri odrasli in končujeta študij, je zdaj veliko lažje usklajevati delo, družino in druge aktivnosti. Med tednom še igram tenis, pozimi rada smučam, poleti pa veliko plavam, saj poletje preživljam na Hvaru, ki je moj drugi dom. Poleg športa imam rada tudi glasbo in film.

Opažam, da se odnos do žensk v znanosti nekoliko izboljšuje. Ko sem bila pred leti prvič izvoljena v znanstveni svet instituta, sem bila prva ženska v moški družbi znanstvenikov. V zadnjih nekaj letih se je na institutu povečalo tudi število sodelavk, ki so vodje odsekov. Ljubljanska univerza je dobila prvo rektorico. V slovenskem gospodarstvu in politiki pa takih sprememb žal ni zaznati. Družba se spoprijema z grobim materializmom, s hlastanjem po zaslužku in splošnim razvrednotenjem vrednot, postopki pa postajajo pomembnejši od vsebine. Zapletenost administrativnih postopkov posledično vpliva na pomanjkanje prostega časa in časa, potrebnega za kakovostno delo. Koliko časa ostane znanstveniku za poglobljeno znanstveno delo, koliko časa ostane učitelju za poučevanje, kdo sploh še ima čas za trezni razmislek? To je začaran krog.

Kljub pomanjkanju prostega časa me poklic znanstvenice, življenjski slog raziskovalke in uspehi, ki jih dosegamo pri svojem delu, veselijo in neizmerno spodbujajo. Zaradi zanimive raziskovalne tematike, mednarodne vpetosti, kakovostnega dela, sproščenega delovnega vzdušja in povečanega števila mladih postaja odsek, ki ga vodim na Institutu "Jožef Stefan", pravi magnet za mlade strokovnjake iz Slovenije in tujine.


Doktorice znanosti