Doktorice znanosti


Dr. Jasna Maver

Področje mojega raziskovanja je računalniški vid, ki zahteva združevanje znanj z različnih področij: matematike, strojnega učenja in obdelave signalov. Cilj je razpoznati objekt ali prizor oziroma razumeti prizor ali situacijo na osnovi vizualne informacije, na podoben način, kot jo razume človek. Dosežki, ki jih zmorejo današnje tehnike in sistemi, so še daleč od zmožnosti človeka. Zaradi slednjega je raziskovanje vizualnih informacij zanimivo in zahteva ustvarjalno delo, po drugi strani pa včasih jemlje pogum, saj kljub predanosti, veliki količini vloženega dela, truda in razmišljanja daje le skope rezultate. Konkurenca na področju računalniškega vida je velika: razumevanje vizualne informacije bi omogočilo opravljanje številnih nalog – omogočilo bi avtonomno udeležbo stroja oziroma robota v naravnem ali umetnem okolju.

Danes sem izredna profesorica računalništva. Pot do tukaj ni bila lahka, bilo pa je nekaj srečnih naključij in velika želja. Pomembno me je zaznamovalo enoinpolletno delo v laboratoriju GRASP (General Robotics and Active Sensory Perception) na Univerzi v Pensilvaniji v letih od 1989 do 1991, kjer sem bila gostujoča raziskovalka. Bolj kot samo delo je bilo pomembno srečati raziskovalce iz drugih držav, spoznati njihove raziskovalne probleme, način njihovega razmišljanja, vizijo in predanost raziskovanju, omogočiti drugim, da spoznajo tebe. Srečanje s svetom je nujno, brez tega ne gre.

Delo v znanosti je način življenja, podobno kot v umetnosti. Probleme moraš imeti rad. Preseliti se moraš v svet podatkov in tam z njimi nekaj časa živeti in jih poskušati razumeti, se tam udomačiti. Slednje je včasih težko, mogoče nekoliko težje, če si ženska, saj je svetov več, eden pomembnejših je družina. Včasih je premalo časa za vse, včasih si zato površen, nepozoren, neprijazen in še kaj. Veliko je trenutkov, ko se sprašuješ: "Ima to smisel?" Najbrž, saj sem še tu.

Članek Ustvarjalnost in svobodno razmišljanje pred kariero: Skupinski portret devetih doktoric računalništva, novinarke Jasne Kontler-Salamon, objavljen v Delu, 18.5.2006, predstavi razstavo Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji. Devet doktoric, med njimi tudi dr. Jasna Maver, pripovedujejo o svojih izkušenjah in razmišljanjih o tem, kako je biti ženska v znanosti.

 

 

 


Doktorice znanosti