Doktorice znanosti


Dr. Barbara Šket Motnikar

Na Institut "Jožef Stefan" sem prvič prišla kot študentka matematike. Sodelavci takratnega Odseka za uporabno matematiko so me vpeljali v programiranje, raziskovalno delo, pa tudi že v trženje rezultatov dela. Samodejno sta potem sledila izdelava diplomskega dela za potrebe instituta in malo kasneje vključitev v projekt 2.000 mladih raziskovalcev. Magistrsko in doktorsko delo iz računalniških znanosti sem opravila na področju napovedovanja časovnih vrst in razpoznavanja vzorcev. Delo je bilo interdisciplinarno, poleg računalništva je vsebovalo še ravno prav uporabne matematike, npr. verjetnostnega računa, statistike in optimizacijskih problemov. Po takratni praksi mladih raziskovalcev smo večino raziskovalnega dela (vsebina magistrske in doktorske naloge) opravljali v službi, le za izpite smo študirali doma. Tak način dela je bil dovolj ugoden, da sta bila raziskovalno delo in podiplomski študij privlačna možnost številnih mladih, saj je še vedno dovolj časa ostalo tudi za družino ali druge aktivnosti. Hčerko sem dobila šele dve leti po opravljenem doktoratu, tako da si znanstveno delo in družina nikoli nista bila konkurenčna. Po koncu študija sem se zaposlila na Upravi za geofiziko (danes Urad za seizmologijo na Agenciji RS za okolje), kot je bilo dogovorjeno že prej, saj sem imela status raziskovalke »za pretok«. Tu sem zaposlena še danes, nekaj let pa sem dodatno opravljala še delo asistentke za statistiko na Fakulteti za računalništvo.

Znanstvene kariere nisem nadaljevala, tudi računalnik mi je danes predvsem orodje za delo, le občasno projekti zahtevajo tudi programiranje. Še vedno pa je v rednem delu dovolj raziskovalnih nalog, s katerimi uspešno zadovoljujem svojo motivacijo in ustvarjalnost. Delam v skupini za inženirsko seizmologijo. Najbolj razpoznavne naloge so ocenjevanje potresne nevarnosti, ranljivosti in ogroženosti Slovenije ter posameznih pomembnih objektov; raziskovanje vpliva tal; statistična analiza potresnega kataloga; ocenjevanje parametrov raznih modelov, nezanesljivost ocenjevanja ... Metodologija vsega naštetega je živa in nudi dovolj nedorečenih podrobnosti, v katerih uresničujem raziskovalno žilico. Delo mi pomeni pravo mešanico statistike, verjetnosti, logistike, računalništva in rutine, seveda pa tudi učenja.

Opisana poklicna pot se je začrtala precej spontano, brez družinskega vzora ali večje zunanje spodbude. Veselje za matematiko in miselne naloge izvira še iz osnovne šole, prav posebej so me privlačili problemi o neskončnosti. Spomnim se zgodbe o hotelu z neskončno sobami, ki so bile vse zasedene. In pride še en gost, ki so mu v recepciji vendarle zagotovili prosto sobo ...

Članek Ustvarjalnost in svobodno razmišljanje pred kariero: Skupinski portret devetih doktoric računalništva, novinarke Jasne Kontler-Salamon, objavljen v Delu, 18.5.2006, predstavi razstavo Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji. Devet doktoric, med njimi tudi dr. Barbara Šket Motnikar, pripovedujejo o svojih izkušenjah in razmišljanjih o tem, kako je biti ženska v znanosti.

 


Doktorice znanosti