Doktorice znanosti


Dr. Monika Kapus Kolar

Za uspešen razvoj človeške družbe je ključno močno medsebojno sodelovanje ljudi in tudi njihovih strojev. Zato od komunikacijskih sistemov danes pričakujemo, da se razpredajo v vse pore sveta, da nudijo svoje storitve nepretrgoma, učinkovito in zanesljivo, ne glede na motnje iz okolja, in da se sproti prilagajajo novim potrebam uporabnikov. Snovanje takih sistemov je izredno zahtevno, saj gre za največje tehnične sisteme, kar jih je kdaj ustvaril človek. Praviloma so zgrajeni iz ogromne in spreminjajoče se množice krajevno razpršenih, a medsebojno sodelujočih sestavnih delov, pa tudi njihove uporabnike moramo, vsaj do neke mere, obravnavati kot del sistema, saj moramo načrtovati komunikacijo med vsemi vpletenimi.

Moj poklic je poklic metodologa za snovanje večpartnerskih sistemov. Moja naloga je iskati take načine razmišljanja o sistemih, ki so naravni in pregledni za ljudi in ki jih je mogoče tudi učinkovito podpreti z računalniškimi orodji, tako da pri snovanju sistemov lahko z roko v roki delajo ljudje in stroji, pri čemer je zaželeno, da stroji prevzamejo vsa rutinska opravila. Raziskovalno delo na tem področju je zelo razburljivo. Nikoli doslej še nismo delali s sistemi, pri katerih bi se najtežji problemi, s katerimi se ukvarjata teorija sistemov in računalniška znanost, izražali tako drastično kot pri sodobnih globalnih večpartnerskih sistemih. Za njihovo uspešno reševanje smo prisiljeni iskati nove matematične prijeme, podobno kot matematiko za svoje potrebe že od nekdaj ustvarjajo fiziki. Razen tega je pojem večpartnerskega sistema tako splošen, da lahko razvite načine razmišljanja uporabimo za vse vrste sistemov, žive in nežive, naravne in tehnične. To nam omogoča uvid globokih analogij, ki povezujejo na prvi pogled povsem ločena področja stvarnosti. Temeljna znanja za svoj poklic sem dobila z dodiplomskim študijem avtomatike in doktoratom iz računalništva, vendar bi tistim, ki bi mi želeli slediti, iz zgoraj navedenih razlogov svetovala, da, kakor večina mojih strokovnih kolegov po svetu, raje izberejo študij teoretične matematike.

Delovno mesto na Odseku za komunikacijske sisteme Instituta "Jožef Stefan" je zame krasen kraj, kjer lahko za preživljanje delam tisto, kar bi v vsakem primeru, iz notranje potrebe. Že od otroštva dalje me dejstvo, da je stvarnost neskončnost, iz katere ne moremo izstopiti, občasno osupne s tako silo, da me skoraj zdrobi. Zato sem lahko srečna samo tako, da se trudim biti vse čistejše in širše okno, skozi katerega resnica in lepota stvarnosti lahko tečeta vse bolj gladko in obilnejše. Poklic raziskovalcev je spoštljivo dotikanje stvari, da bi dojeli njihovo bistvo. Poklic raziskovalca v tehniki pa je še prav posebej zanimiv in zahteven, saj se mora znati stvari dotakniti tako, da v sozvočju zazvenijo na nove načine in v dober namen.

Ena od dejavnosti, pri katerih se spoštljivega in ustvarjalnega dotikanja sveta učimo najintenzivneje, je vzgoja otrok. (Z možem imava tri take učitelje, kakor sva si od nekdaj želela.) Zato me ne preseneča, ko vedno znova ugotavljam, da imajo tista redka besedila v današnji poplavi strokovnih virov, ki navdušijo z izvirnostjo uvidov, praviloma tudi to posebnost, da so med avtorji ženske, ki jih sicer na mojem ožjem strokovnem področju ne dela veliko. Mislim, da na vprašanje, kaj naj družba stori za povečanje prisotnosti in prodornosti žensk v znanosti in tehniki, obstaja en sam celovit odgovor: Vsakemu človeku naj nudi vseživljenjsko aktivno podporo, da bo lahko odkrival in živel to, kar je. Tudi ženskam z rahlo posebnimi in naporno raznovrstnimi potrebami. Naj deklice nikoli ne slišijo, kar sama pogosto še danes, čeprav z drugimi besedami: "Pojdi na dvorišče in se igraj kot vsi normalni otroci!"

Članek Ustvarjalnost in svobodno razmišljanje pred kariero: Skupinski portret devetih doktoric računalništva, novinarke Jasne Kontler-Salamon, objavljen v Delu, 18.5.2006, predstavi razstavo Doktorice računalništva in informatike v Sloveniji. Devet doktoric, med njimi tudi dr. Monika Kapus Kolar, pripovedujejo o svojih izkušenjah in razmišljanjih o tem, kako je biti ženska v znanosti.


Doktorice znanosti