Doktorice znanosti


Dr. Barbara Drinovec Drnovšek

Matematika je bila od nekdaj moj najljubši predmet v šoli in tako je bila izbira študija zame preprosta. Po končanem študiju teoretične matematike sem postala mlada raziskovalka na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Po magisteriju sem bila eno leto doma – matematiko sem pustila ob strani in se posvetila hčeri. Nato sem se zaposlila kot asistentka na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Ob pedagoškem delu sem pripravljala doktorat in dve leti po rojstvu druge hčere tudi doktorirala.

Trenutno sem zaposlena na Fakulteti za matematiko in fiziko in Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Največ delovnega časa posvečam pedagoškemu delu, pri katerem je – v primerjavi z raziskovalnim delom – uspeh po navadi sorazmeren vloženemu delu.

Področje mojega raziskovalnega dela je kompleksna analiza. Ukvarjam se z raziskovanjem kompleksnih analitičnih podmnožic v kompleksnih prostorih in sodelujem v skupini Analiza in geometrija na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Raziskovanje v matematiki je precej individualno, članki v soavtorstvu več kot treh avtorjev so prej izjema kot pravilo. Svoja spoznanja posredujemo kolegom na seminarju. Nanj pogosto prihajajo raziskovalci iz tujine in nam posredujejo svoje nove izsledke. Svoje dosežke predstavljamo na vabljenih predavanjih na tujih univerzah. V teoretični matematiki je poleg dobre knjižnice, računalnika, svinčnika in papirja osebni stik gibalo za raziskovanje.

 

 

 

 

 


Doktorice znanosti