Doktorice znanosti


Dr. Neža Mramor Kosta

Moja odločitev za študij matematike je bila bolj naključna. Pravzaprav sta me prepričala svaka (eden je fizik, drugi pa zdravnik), da bo znanje matematike čedalje bolj koristno in da s tako izbiro ne morem zgrešiti. Tako sem matematiko odkrila in se zanjo navdušila šele med študijem. Največ zaslug za to so gotovo imeli moji odlični profesorji, ki so mi odprli vrata v meni povsem nov in presenetljiv abstrakten matematični svet, naučili pa so me tudi, da je matematika zelo natančen in učinkovit jezik, ki se uporablja v večini znanostih in na drugih področjih za opisovanje in napovedovanje pojavov.

Tudi odločitev za znanstveno delo ni bila načrtovana. Že med študijem so me povabili na Fakulteto za elektrotehniko za asistentko za matematiko, zato sem se takoj po diplomi vpisala na podiplomski študij matematike. Vendar sta morala študij in delo na fakulteti še malo počakati, saj sem takoj po diplomi rodila hčer, leto in pol pozneje pa še sina. Podiplomski študij funkcionalne analize sem končala z magistrskim delom s področja topologije. Doktorat, prav tako s tega področja, sem delala v Ljubljani in na indianski univerzi v Bloomingtonu v ZDA, kjer sva z malo sreče z možem dobila štipendijo in z otrokoma tam preživela dve leti.

Jedro mojega raziskovalnega dela je v teoretični matematiki na področju topologije. Sem članica programske skupine za topologijo in geometrijo na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Tu se ukvarjam z ekvivariantno topologijo, ki je eden od načinov, kako se v matematiki opiše obstoj simetrije v množici ali objektu. Že od nekdaj me zelo privlači tudi uporabna stran matematike na različnih področjih, na primer v ekonomiji, elektrotehniki, računalniškem vidu in analizi slik, optiki ali umetni inteligenci. Z uporabno matematiko se ukvarjamo tudi v Laboratoriju za matematične metode v računalništvu in informatiki na Fakulteti za računalništvo in informatiko, ki ga vodim od ustanovitve. Poleg dela smo na aplikativnih raziskovalnih projektih vedno pripravljeni pomagati pri reševanju matematičnih problemov naših kolegov in tako igrati vlogo nekakšnega matematičnega servisa. V zadnjih letih se precej ukvarjam tudi z računsko topologijo, kjer s sodelavci razvijamo algoritme za rekonstrukcijo in analizo podatkov, ki temeljijo na topoloških metodah.

Moje osnovno delo je poučevanje matematične analize na študiju računalništva na ljubljanski univerzi. Delo s študenti me zelo veseli in še posebej lep občutek je, če se moji študenti računalničarji izkažejo z znanjem matematike in so navdušeni nad področjem, ki ga študirajo.

Poleg svoje družine in pedagoškega ter raziskovalnega dela imam najraje gore, v vseh letnih časih, peš ali na smučkah, sama ali še raje s kolegi in prijatelji, najraje pa v družbi svoje družine, kjer ima trenutno glavno vlogo mala vnukinja Inja.


Doktorice znanosti