Doktorice znanosti


Dr. Jožica Rejec

Za elektrotehniko sem se odločila že v srednji šoli. Posvetila sem se elektromotorjem. Leta 1978 sem diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko in se zaposlila v podjetju Iskra Elektromotorji. Delala sem v razvoju pri projektiranju različnih vrst motorjev. Na tem področju sem želela poglobiti svoja znanja in spoznati nevidni svet delovanja elektromotorjev, zato sem se odločila študij nadaljevati in leta 1989 magistrirala iz koračnih motorjev. Medtem so se v naši družini rodili trije otroci, ki so uravnotežili moje delovanje v stroki in družini.

Pozneje sem v istem podjetju, ki se je preimenovalo v Domel, vodila razvoj. V meni je bila še vedno želja po raziskovanju. Ob podpori vodstva podjetja – z delno razbremenitvijo na delovnem mestu – sem leta 2004 na Fakulteti za elektrotehniko doktorirala iz komutacije univerzalnih elektromotorjev. To je bila zame najlepša avantura v področje neznanega in nevidnega, kar sem z novimi in s prilagojenimi metodami poskušala prikazati v obliki osciloskopskih zapisov in fotografij. V industriji je treba znanstvene in aplikativne raziskave čim prej prenesti v izdelke, zato temeljite raziskave izvajamo v magistrskih in doktorskih nalogah ter v sodelovanju s fakultetami in z inštituti.

Po doktoratu sem se ukvarjala z vodenjem projektov in kakovosti in sem si vzela le malo časa za raziskovanje, zato se nimam za znanstvenico. Čudoviti svet raziskovanja, tveganja pri načrtovanju raziskovalnih smeri, ko ne veš, ali te na koncu čaka odgovor na zastavljeno vprašanje ali pa bo treba začeti znova, vztrajanje in vera v rešitev zapustijo enkraten pečat v človeku. Pogum in vztrajnost se preselita v vsakodnevne aktivnosti.

Trenutno sem predsednica uprave in znanstveno delovanje predvsem podpiram in spodbujam. Razpoložljivi čas poskušam razdeliti med delo, družino in trenutke zase (kolesarjenje, branje in vrtnarjenje).


Doktorice znanosti