Doktorice znanosti


HORVAT_SCULPTURE.jpgHORVAT_SCULPTURE.jpg

Dr. Ajda Fošner in Dr. Maja Fošner

Že v zgodnjem otroštvu sva najinega očeta slišali govoriti: »… in matematika je bil moj najljubši predmet …« Prebirali sva njegove zapiske iz srednje šole in fakultete, ki so bili tedaj za naju le igrača, funkcije, odvodi in integrali pa neki poseben svet, v katerem sva odraščali. Zdaj se zavedava, da so naju te besede popeljale v nov način dojemanja sveta in ljudi okoli naju.

Med šolanjem so naju spremljali dobri matematični učitelji. Udeleževali sva se šolskih matematičnih tekmovanj in bili uspešni. Po končani srednji šoli sva se odločili za študij matematike, čeprav sva imeli kot dobri dijakinji možnost izbire. Sledila so štiri leta študentskega življenja. Po uspešni diplomi sva nadaljevali vsaka svojo raziskovalno pot, Maja kot mlada raziskovalka, Ajda kot asistentka stažistka. Že takrat sva pisali znanstvene članke, kar je bil in je še danes poseben čar najinega dela. S pomočjo dobrih mentorjev sva zelo hitro doktorirali, si pridobili naziv docenta in se zaposlili na fakulteti, Maja na Fakulteti za logistiko v Celju in Ajda na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru ter Fakulteti za management v Kopru. Prav tako sva aktivni kot članici raziskovalne skupine Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani.

Matematika – zakladnica čudovitih idej in presenetljivih povezav – je svet, ki naju je očaral že v rani mladosti in nama pustil trajni pečat. Povezani sva v nerazdružljivo celoto: ne samo zaradi družine, skupnih prijateljev in ker se radi druživa, ampak tudi zaradi matematike.

 

 

 

 

 


Doktorice znanosti