Doktorice znanosti


Dr. Nataša Vujica Herzog

Ženske v znanosti: zanimiva tema, v kateri se hitro najdem. Spomni me na številne položaje, ko se ljudje predstavljamo in tema nanese na delo, poklic in raziskovanje. Včasih bi se najraje izognila temu vprašanju, ki vedno znova izzove začudenje in številna dodatna vprašanja: »Strojništvo, kako pa to?« Nekako jih razumem kot namig, da me vleče na področje, ki ni najbolj ''primerno'' za ženske.

Tudi sama sem se včasih spraševala, zakaj ravno strojništvo. V otroštvu sem zraven osnovne šole obiskovala tudi glasbeno šolo, pozneje igrala v pihalnem orkestru in sodelovala pri številnih drugih aktivnostih, vendar je moje poklicno področje postalo in ostalo strojništvo. Srednja strojna šola, Fakulteta za strojništvo – diploma. Morda je k izbiri moje poklicne usmeritve nekoliko prispeval oče, ki je prav tako inženir strojništva in hkrati še ekonomist. Že kot malo deklico me je rad peljal v proizvodna podjetja, kjer mi je z velikim veseljem opisoval delo najrazličnejših strojev. Proizvodnja mi je bila torej kar domača, mogoče celo bolj kot nekaterim sošolcem, študentom na fakulteti. Po diplomi so mi na fakulteti ponudili delovno mesto asistenta. Svoje formalno izobraževanje sem končala z doktoratom iz strojništva. Disertacija z naslovom Razvoj sistema kazalnikov za vrednotenje prenove proizvodnih procesov je bila nagrajena s Trimovo raziskovalno nagrado, kar mi veliko pomeni, saj kaže na to, da moje delo cenijo tudi podjetja.

Pedagoško delo na fakulteti se zelo prepleta z raziskovalnim. Veliko sodelujem s tujino, predvsem z graško tehnično univerzo v Avstriji, kjer sem preživela pol leta, in z Universita degli studi di Udine v Italiji – za bivanje v Udinah sem prejela štipendijo njihove univerze.

Lahko bi rekla, da je moje življenjsko okolje vezano na moške – tudi doma imam tri. Mož in moja dva mala sončka mi zapolnijo ves čas, ko nisem na fakulteti. Verjetno me življenje res uči, da se ljudje ne delimo zgolj na moške in ženske. Pomembno je, da sprejemamo, cenimo in spoštujemo našo drugačnost, in se ob tem zavedamo, da nas razlike bogatijo in ne ločujejo.

Članek Srečna v moškem svetu, novinarke Jasne Kontler-Salamon, objavljen v Delu, 30.10.2007, v katerem doktorica strojništva dr. Nataša Vujica Herzog razmišlja o tem, kako je biti ženska v znanstvenem področju, kjer prevladujejo moški, in kako ji uspeva združevati kariero in družino.


Doktorice znanosti