Doktorice znanosti


Dr. Melita Hajdinjak

Če bi me po maturi vprašali, kaj hočem v življenju doseči, bi vam povedala, da bi rada končala študij matematike, si zagotovila eksistenco in bila v življenju srečna. Nikoli nisem delala velikih korakov, bila preveč samozavestna ali ciljno orientirana. Medtem ko so nekateri že v prvem letniku študija govorili o magisteriju in doktoratu, jaz o podiplomskem študiju pred absolventskim stažem še razmišljati nisem upala. Imela pa sem neutrudno voljo, zdravo mero trme in veliko energije, ki so me skoraj neopazno in korak za korakom vodile v znanstvene vode.

Po diplomi iz matematike me je pot vodila v Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko na Fakulteto za elektrotehniko. Želja po novih, drugačnih znanjih ter uporabi in nadgradnji že pridobljenega znanja je bila močna. Ker pa z enosmernimi odločitvami nikoli nisem bila zadovoljna, sem vložila dvojno mero truda in podiplomski študij nadaljevala na dveh fakultetah – na Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za matematiko in fiziko – za vsak slučaj. Leta 2006 sem postala doktorica znanosti s področja elektrotehnike in se zaposlila kot asistentka za področje matematike na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Moje raziskovalno delo sega na izjemno interdisciplinarno področje tehnologij govorjenega jezika, osredotoča pa se na sodelujoče samodejne govorne vmesnike. Poudarek je na vodenju dialoga med človekom in računalnikom, predstavitvi znanja v informacijskih sistemih in vrednotenju učinkovitosti govornih vmesnikov. Poleg raziskovalnega dela v elektrotehniki, matematiki in računalništvu je še toliko stvari, ki jih rada počnem, in toliko znanj, ki bi jih rada pridobila. Sem navdušena športnica, rada potujem in se učim tujih jezikov, zanimajo me astronomija, psihologija, medicina, zgodovina ...

Kaj bo prinesla prihodnost, ne vem. Moji načrti le redko segajo več kot eno leto vnaprej ...

 

 

 


Doktorice znanosti