Doktorice znanosti


Dr. Jerneja Žganec Gros

Odkar pomnim, so me veselili jezikoslovje, naravoslovje in glasba. Pridobljeno znanje tehnike mi omogoča, da lahko vse to učinkovito povežem. Po končani srednji naravoslovni šoli sem se s skoraj tretjino sošolcev odločila za študij elektrotehnike. Deklet res ni bilo veliko, vendar smo se večinoma vestno in zanesljivo prebijale iz letnika v letnik. Med doktorskim študijem sem imela priložnost sodelovati pri razvoju prvega sintetizatorja govora za slovenski jezik. Ta omogoča samodejno pretvarjanje besedil, ki so zapisana v elektronski obliki, v slovenski govor. Večino časa sem morala posvetiti jezikoslovnim raziskavam, predvsem do tedaj malo raziskanemu prozodijskemu ustroju slovenskega govorjenega jezika, kar me je še posebej veselilo. Izsledke dela smo prenesli v sistem Homer, ki slepim in slabovidnim uporabnikom omogoča branje elektronskih časopisov.

Že pred desetimi leti, ko se o tem v javnosti še ni toliko govorilo, smo s kolegi prepoznali moč in pomen vlaganja v raziskave in razvoj novih, inovativnih izdelkov. Zbrali smo se v razvojnem podjetju, ki je uspešno tržilo naše znanje. Trenutno delam v podjetju Alpineon razvoj in raziskave, d. o. o., katerega soustanoviteljica sem. V njem izvajamo razvojne projekte po naročilu, precej vlagamo tudi v razvoj lastnih izdelkov in pri tem veliko pozornosti namenjamo zaščiti intelektualne lastnine. Sodelujemo v več domačih in mednarodnih projektih s področja jezikovnih tehnologij, kar mi omogoča uporabo znanja, ki sem si ga pridobila pri doktorskem študiju elektrotehnike. Med take projekte sodi tudi razvoj priročnega govornega prevajalnika VoiceTRAN. Redno sodelujemo z več fakultetami in inštituti doma in v tujini, pri čemer poskušamo najti pravo razmerje med iskanjem »uporabnega« in »temeljnega« ter diseminacijo rezultatov dela skozi nove izdelke in patente na eni ter znanstvenimi objavami na drugi strani.

Kljub obilici dela poskušam redno najti čas za glasbo, jadranje, izlete v hribe in potovanja v daljne dežele. Rada spoznavam nove kraje, njihove ljudi in običaje … še zlasti pa njihove jezike.


Doktorice znanosti