Doktorice znanosti


Dr. Irena Nančovska Šerbec

Za študij računalništva sem se odločila, ker se mi je zdelo, da slednje izraža uporabno stran matematike. Ta se mi je zdela zanimiva že v osnovni in srednji šoli. Doživljala sem jo kot resnicoljubno, dosledno in zelo resno. Računalništvo pa se mi je zdelo dosti bolj igrivo in aplikativno. Po končanem magisteriju iz računalništva, kjer sem se ukvarjala s fraktalnimi lastnostmi realnih časovnih vrst, sem študij nadaljevala z interdisciplinarnim doktoratom, katerega prispevki k znanosti so bili iz elektrotehnike. V njem sem se ukvarjala z avtoregresijskim modeliranjem časovnih vrst. Ustvarjajo jih enosmerni napetostni elementi, ki sestavljajo enosmerne napetostne referenčne vire. Od podiplomskega študija naprej delam kot asistentka, in sicer najprej na Fakulteti za elektrotehniko, potem pa na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V zadnjem obdobju se ukvarjam z modeliranjem v izobraževanju, uporabo metod podatkovnega rudarjenja v e-učenju in nasploh pri snovanju sistemov za učenje.

Nimam se za znanstvenico, ampak za žensko, ki si pomaga z znanostjo v svojem pedagoškem poklicu. Zdi se mi, da se mora vsak pri izbiri poklica odločiti glede na svoja nagnjenja in zmožnosti in ne glede na spol.

Klub temu se mi zdi, da se v znanstvenih krogih večkrat uveljavljajo moške vrednote in »pravila obnašanja« – npr. kadrovske službe in razne komisije ne znajo takoj odgovoriti, ali se habilitacija ''zamrzne'' med porodniškim dopustom (odgovor je sicer »da«) in ali med njim teče rok za oddajo disertacije, po prijavljeni temi. Medtem pa vedo, da se med vojaškim rokom vse »zamrzne«.

V zasebnem življenju je moja največja vrednota ljubeča družina. Moja 4-letna hčerka mi ne zameri, ko moram ponoči pisati članke in delati pri projektu, namesto da bi si skupaj umili zobke, šli v posteljo in prebrali pravljico. Brez pomoči moža in najinih staršev si takega načina dela ne bi mogla privoščiti. Vsakdanjo življenjsko energijo črpam iz ljubezni do družine, prijateljev, študentov in ljudi.

Sklepno misel bom zapisala kot ženska. Nič ni težko, če delaš s srcem, pa če gre za peko kruha, poučevanje ali delo v znanosti.


Doktorice znanosti