Doktorice znanosti


Dr. Vlasta Zanchi

Dr. Vlasta Zanchi je profesorica na Fakulteti za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo Univerze v Splitu na Hrvaškem. Na njej vodi Laboratorij za biomehaniko in avtomatsko vodenje (LaBACS). Hkrati je vodja Katedre za avtomatsko vodenje. Po študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Zagrebu, ki ga je končala leta 1963, se je odločila za podiplomski študij elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Magistrirala je leta 1974, doktorski naziv pa prejela leta 1977. Trenutno poučuje do- in podiplomske študente na področjih teorije sistemov, nelinearnih sistemov, optimizacije, biomehanike, identifikacije, simulacij in teorije ocenjevanja parametrov. Od leta 1993 je glavna raziskovalka pri projektu Ministrstva za znanost in tehnologijo Biomehanika človeške hoje, vodenje in rehabilitacija. Zanchijeva je članica organizacije IEEE, Hrvaškega društva za simulacijsko modeliranje (CROSSIM), Evropskega društva za biomehaniko (ESB) in Evropskega društva za inženiring in medicino (ESEM).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doktorice znanosti