Ključne teme


Institut "Jožef Stefan"
Srednjeevropski center
za ženske in mlade v znanosti

Doktorice računalništva, elektrotehnike,
strojništva in matematike v Sloveniji

Na Institutu "Jožef Stefan" smo v sodelovanju s Srednjeevropskim centrom za ženske in mlade v znanosti pripravili promocijo žensk v znanosti. Z njo želimo:


Projekt so pripravile:

Zahvaljujemo se:

Sodelujoče znanstvenice

Doktorice računalništva
in informatike

Do začetka leta 2006 je iz računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani doktoriralo 17 žensk od skupaj 87, na Univerzi v Mariboru pa 6 žensk od skupaj 47 doktorjev.

Doktorice elektrotehnike
v Sloveniji

Do sredine leta 2006 je iz elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani doktoriralo 29 žensk od 429, na Univerzi v Mariboru pa 6 žensk od skupno 93 doktorjev.

Doktorice strojništva
v Sloveniji

Do sredine leta 2006 je iz strojništva na Univerzi v Ljubljani doktoriralo 11 žensk od 252, na Univerzi v Mariboru pa 7 žensk od skupno 99 doktorjev.

Doktorice matematike
v Sloveniji

Do sredine leta 2006 je iz matematike na Univerzi v Ljubljani doktoriralo 14 žensk od 91, na Univerzi v Mariboru pa 6 žensk od skupno 16 doktorjev.